หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป ตำบลแม่ต๋ำ
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี 2550-2554
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
คณะผู้บริหาร อบต.แม่ต๋ำ
สมาชิกสภา อบต.แม่ต๋ำ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข้อบัญญัติ ปี2557
คำชี้แจงงบ
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์-ร้องเรียน อบต.แม่ต๋ำ
 
คู่มือประชาชน อบต.แม่ต๋ำ
 
งบการเงิน
งบการเงิน
 
 
 
 
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ :: เชียงราย เอ็นเทรอ์ ซอฟต์
 
 
แผนที่ออนไลน์ GIS Map เชียงราย
 
พยากรณ์อากาศ
 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร อาสาสมัครท้องถิ่นโลก (อถล.)
( ประกาศเมื่อ 16/01/2561 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
( ประกาศเมื่อ 12/01/2561 เปิดอ่าน 10 ครั้ง )
แจ้งเลื่อนวันสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
( ประกาศเมื่อ 25/12/2560 เปิดอ่าน 23 ครั้ง )
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ เชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
( ประกาศเมื่อ 19/12/2560 เปิดอ่าน 12 ครั้ง )
รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561
( ประกาศเมื่อ 18/12/2560 เปิดอ่าน 50 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ประจำปี พ.ศ.2561-พ.ศ.2564
( ประกาศเมื่อ 04/12/2560 เปิดอ่าน 16 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและการชำระภาษีท้องถิ่น (ภาษีบำรุงท้องที่,ภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย) ประจำปี พ.ศ.2561
( ประกาศเมื่อ 04/12/2560 เปิดอ่าน 14 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น (ภาษีป้าย , ภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีบำรุงท้องที่)
( ประกาศเมื่อ 04/12/2560 เปิดอ่าน 12 ครั้ง )
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น (ภาษีป้าย , ภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีบำรุงท้องที่)
( ประกาศเมื่อ 04/12/2560 เปิดอ่าน 11 ครั้ง )
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2560
( ประกาศเมื่อ 09/11/2560 เปิดอ่าน 16 ครั้ง )
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560
( ประกาศเมื่อ 09/11/2560 เปิดอ่าน 16 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561
( ประกาศเมื่อ 11/10/2560 เปิดอ่าน 26 ครั้ง )
งบแสดงฐานะการเงิน
( ประกาศเมื่อ 10/10/2560 เปิดอ่าน 33 ครั้ง )
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2560
( ประกาศเมื่อ 11/09/2560 เปิดอ่าน 36 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ประจำปี พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564
( ประกาศเมื่อ 16/08/2560 เปิดอ่าน 55 ครั้ง )
สรุปผลการดำเนินดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560
( ประกาศเมื่อ 10/08/2560 เปิดอ่าน 45 ครั้ง )
คู่มือการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
( ประกาศเมื่อ 27/07/2560 เปิดอ่าน 88 ครั้ง )
สรุปผลการดำเนินดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
( ประกาศเมื่อ 04/07/2560 เปิดอ่าน 41 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์การขาดทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี 2559
( ประกาศเมื่อ 21/06/2560 เปิดอ่าน 505 ครั้ง )
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื้อสัตย์สุจริตของผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
( ประกาศเมื่อ 12/06/2560 เปิดอ่าน 58 ครั้ง )
สรุปผลการดำเนินดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559
( ประกาศเมื่อ 05/06/2560 เปิดอ่าน 43 ครั้ง )
สรุปผลการดำเนินดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2559
( ประกาศเมื่อ 04/05/2560 เปิดอ่าน 37 ครั้ง )
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 4 ปี (พ.ศ.2560 - 2563)
( ประกาศเมื่อ 26/04/2560 เปิดอ่าน 67 ครั้ง )
สรุปผลการดำเนินดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2559
( ประกาศเมื่อ 24/04/2560 เปิดอ่าน 36 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
( ประกาศเมื่อ 11/04/2560 เปิดอ่าน 53 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.6) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560
( ประกาศเมื่อ 11/04/2560 เปิดอ่าน 55 ครั้ง )
สรุปผลการดำเนินดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
( ประกาศเมื่อ 06/03/2560 เปิดอ่าน 32 ครั้ง )
สรุปผลการดำเนินดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2559
( ประกาศเมื่อ 06/02/2560 เปิดอ่าน 34 ครั้ง )
สรุปผลการดำเนินดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ.2559
( ประกาศเมื่อ 05/01/2560 เปิดอ่าน 30 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและการชำระภาษีท้องถิ่น (ภาษีบำรุงท้องที่,ภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย) ประจำปี พ.ศ. 2560
( ประกาศเมื่อ 01/12/2559 เปิดอ่าน 104 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น
( ประกาศเมื่อ 01/12/2559 เปิดอ่าน 73 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น (ภาษีบำรุงท้องที่,ภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย)
( ประกาศเมื่อ 01/12/2559 เปิดอ่าน 68 ครั้ง )
สรุปผลการดำเนินดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2559
( ประกาศเมื่อ 24/11/2559 เปิดอ่าน 36 ครั้ง )
โครงการ ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงและประเพณียี่เป็ง ประจำปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐
( ประกาศเมื่อ 09/11/2559 เปิดอ่าน 76 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559
( ประกาศเมื่อ 31/10/2559 เปิดอ่าน 73 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560
( ประกาศเมื่อ 14/10/2559 เปิดอ่าน 31 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560
( ประกาศเมื่อ 14/10/2559 เปิดอ่าน 30 ครั้ง )
สรุปผลการดำเนินดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2559
( ประกาศเมื่อ 03/10/2559 เปิดอ่าน 31 ครั้ง )
สรุปผลการดำเนินดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2559
( ประกาศเมื่อ 05/09/2559 เปิดอ่าน 21 ครั้ง )
สรุปผลการดำเนินดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559
( ประกาศเมื่อ 04/08/2559 เปิดอ่าน 21 ครั้ง )


หน้าที่ :: [1] 2 | สุดท้าย
 
 

ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน เข้าเยี่ยมชมทั้งหมด 279583 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
หมู่ 9 ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290
โทรศัพท์ 053 - 190551 โทรสาร 053 - 190552

Copyright © 2016 MaeTam.com. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft