หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป ตำบลแม่ต๋ำ
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี 2550-2554
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
คณะผู้บริหาร อบต.แม่ต๋ำ
สมาชิกสภา อบต.แม่ต๋ำ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข้อบัญญัติ ปี2557
คำชี้แจงงบ
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์-ร้องเรียน อบต.แม่ต๋ำ
 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์-ร้องเรียน อบต.แม่ต๋ำ
 
คู่มือประชาชน อบต.แม่ต๋ำ
 
งบการเงิน
งบการเงิน
 
 
 
 
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ :: เชียงราย เอ็นเทรอ์ ซอฟต์
 
 
แผนที่ออนไลน์ GIS Map เชียงราย
 
พยากรณ์อากาศ
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 4     ย้อนกลับ
 ดาวน์โหลดเอกสารที่แนบมา คลิกที่นี่
........... .......... .......... ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ จะดำเนินการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านป่าม่วง  หมู่ที่  4    ต.แม่ต๋ำ  อ.พญาเม็งราย    จ.เชียงราย  ขนาดกว้าง  7.00  เมตร  ยาว   40.20 เมตร  หนา  0.10  เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  281.40  ตารางเมตร   ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จำนวน  1 ป้าย  ราคากลางในการก่อสร้างเป็นเงิน  100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน เข้าเยี่ยมชมทั้งหมด 301296 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
หมู่ 9 ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290
โทรศัพท์ 053 - 190551 โทรสาร 053 - 190552

Copyright © 2016 MaeTam.com. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft