หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป ตำบลแม่ต๋ำ
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี 2550-2554
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
คณะผู้บริหาร อบต.แม่ต๋ำ
สมาชิกสภา อบต.แม่ต๋ำ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข้อบัญญัติ ปี2557
คำชี้แจงงบ
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์-ร้องเรียน อบต.แม่ต๋ำ
 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์-ร้องเรียน อบต.แม่ต๋ำ
 
คู่มือประชาชน อบต.แม่ต๋ำ
 
งบการเงิน
งบการเงิน
 
 
 
 
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ :: เชียงราย เอ็นเทรอ์ ซอฟต์
 
 
แผนที่ออนไลน์ GIS Map เชียงราย
 
พยากรณ์อากาศ
คู่มือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
 
 
คู่มือประชาชนทะเบียนพาณิชย์
 
ตั้งใหม่ กรณีเป็นคณะบุคคล กิจการร่วมค้า
ตั้งใหม่ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา
ตั้งใหม่ กรณีเป็นห้างฯจดทะเบียน บริษัท
เปลี่ยนแปลง กรณีบุคคลธรรมดา
เปลี่ยนแปลง กรณีเป็นคณะบุคคล กิจการร่วมค้า
เปลี่ยนแปลง กรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ
เปลี่ยนแปลง กรณีเป็นห้างฯจดทะเบียน บริษัท
เลิก กรณีเป็นคณะบุคคล กิจการร่วมค้า
เลิก กรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ
เลิก กรณีเป็นบุคคลธรรมดา
เลิก กรณีเป็นห้างฯจดทะเบียน บริษัท
 
คู่มือประชาชนส่วนโยธา
 
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ขุดดินถมดิน
คู่มือสำหรับประชาชน ขออนุญาตน้ำมัน
 
คู่มือประชาชนงานจัดเก็บ
 
คู่มือประชาชน ภาษีบำรุงท้องที่
คู่มือประชาชน ภาษีป้าย
คู่มือประชาชน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
คู่มือประชาชนงานการเจ้าหน้าที่
 
คู่มือกลางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 

ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน เข้าเยี่ยมชมทั้งหมด 301276 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
หมู่ 9 ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290
โทรศัพท์ 053 - 190551 โทรสาร 053 - 190552

Copyright © 2016 MaeTam.com. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft