หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป ตำบลแม่ต๋ำ
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี 2550-2554
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
คณะผู้บริหาร อบต.แม่ต๋ำ
สมาชิกสภา อบต.แม่ต๋ำ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข้อบัญญัติ ปี2557
คำชี้แจงงบ
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์-ร้องเรียน อบต.แม่ต๋ำ
 
คู่มือประชาชน อบต.แม่ต๋ำ
 
งบการเงิน
งบการเงิน
 
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ :: เชียงราย เอ็นเทรอ์ ซอฟต์
 
 
แผนที่ออนไลน์ GIS Map เชียงราย
 
พยากรณ์อากาศ

     
ภาพกิจกรรม / ผลงานที่ผ่านมา เทศบาลตำบลป่าซาง

งานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประจำปี 2560 วันที่ 15 กันยายน 2560
[19 ก.ย. 2560]

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และสใาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ ในการบริหารจัดการขยะและการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 25
[28 ส.ค. 2560]
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารจัดการขยะมูลฝอยในตำบลแม่ต๋ำ พ.ศ.2560 วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
[27 ก.ค. 2560]

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ เข้าร่วมทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาและวันพระในช่วงเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 ณ วัดบ้านบ่อแสง
[27 ก.ค. 2560]
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าซาง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2560   ( ประกาศเมื่อ 11/09/2560 เปิดอ่าน 5 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประชาสัมพันธฺ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2560
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ประจำปี พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2564   ( ประกาศเมื่อ 16/08/2560 เปิดอ่าน 16 ครั้ง )
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ ขอประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) สำหรับปี พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2564 โดยประชาชนทุกท่านสามารถยื่นแบบฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ได้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561
สรุปผลการดำเนินดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560   ( ประกาศเมื่อ 10/08/2560 เปิดอ่าน 13 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

สรุปผลการดำเนินดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560
คูมือ การปฏิบัติเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน    ( ประกาศเมื่อ 27/07/2560 เปิดอ่าน 21 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

คูมือ การปฏิบัติเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
สรุปผลการดำเนินดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2560   ( ประกาศเมื่อ 04/07/2560 เปิดอ่าน 13 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประชาสัมพันธ์การสรุปผลการดำเนินดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง เทศบาลตำบลป่าซาง

ประชาสัมพันธ์โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านสันรวกทอง หมู่ที่ 6
( ประกาศเมื่อ 12/09/2560 เปิดอ่าน 6 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพื้นที่การเกษตรตำบลแม่ต๋ำโดยการลงหินคลุก
( ประกาศเมื่อ 18/08/2560 เปิดอ่าน 15 ครั้ง )
ประชาสัมพันโครงการปรับปรุงหอประชุม บ้านสันรวกทอง หมู่ที่ 6
( ประกาศเมื่อ 18/08/2560 เปิดอ่าน 15 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านแม่ต๋ำใต้ หมู่ที่ 9
( ประกาศเมื่อ 15/08/2560 เปิดอ่าน 14 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านแม่ต๋ำน้อย หมู่ที่ 1
( ประกาศเมื่อ 15/08/2560 เปิดอ่าน 12 ครั้ง )

 
กระดานข่าว - เว็บบอร์ด
 
ข่าวเชียงราย - ข่าวสารทั่วไป - งานเชียงราย
เชียงราย ความคืบหน้าไปกว่าร้อยละ 60 การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง คาดเปิดให้ชม 15 ตุลาคมนี้
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 26 กัันยายน 2017 เวลา 11:03:49 นาที )
ชาวบ้าน ต.บ้านดู่ จ.เชียงราย ร่วมใจพัฒนาพื้นที่ของกรมปศุสัตว์ 3 ไร่ ทำเกษตรชุมชนครบวงจรตามรอยพ่อ
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 23 กัันยายน 2017 เวลา 14:33:24 นาที )
เชียงราย - ยอดลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่9 ล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนรวมกว่า 4 หมื่นคน สูงเป็นอันดับ 8 ของประเทศ
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 21 กัันยายน 2017 เวลา 14:25:28 นาที )
จังหวัดเชียงราย ร่วมรณรงค์เนื่องในวันอนุรักษ์ พัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 21 กัันยายน 2017 เวลา 10:48:25 นาที )
เชียงราย-ผู้สูงอายุทำดอกดาวเรืองรีไซเคิลประดับรอบชุมชน
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 21 กัันยายน 2017 เวลา 09:55:06 นาที )
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทาง มรดกทางศาสนาและวัฒนธรรม ภายในงาน พระธาตุภูเขาศักดิ์สิทธิ์ เชื่อมโยงการท่องเที่ยว เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 20 กัันยายน 2017 เวลา 15:37:59 นาที )
จังหวัดเชียงราย จัดทำโครงการผ่อดีดี ระบบเฝ้าระวังสุขภาพของชุมชน
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 20 กัันยายน 2017 เวลา 10:31:34 นาที )

 

 
ค้นในGoogle ค้นใน MaeTam.com
 
รวมลิงค์ อบต. /ทต. เชียงราย
 
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
 
เว็บไซต์สำคัญ จ.เชียงราย
  จังหวัดเชียงราย
  เทศบาลนครเชียงราย
  ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
  ประชาสัมพันธ์เชียงราย
  สนง.สถิติจังหวัด
  สนง.ประกันสังคม
  สถานีอุตุนิยมวิทยา
  สนง.คลังจังหวัด
  ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
  ตำรวจภูธรจังหวัด
  ตำรวจท่องเที่ยว
  ททท.ภาคเหนือเขต 2
  สนง.พระพุทธศาสนา
 ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
 
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ.
 
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย
 

ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน เข้าเยี่ยมชมทั้งหมด 266489 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
หมู่ 9 ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290
โทรศัพท์ 053 - 190551 โทรสาร 053 - 190552

Copyright © 2016 MaeTam.com. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft