หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป ตำบลแม่ต๋ำ
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี 2550-2554
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
คณะผู้บริหาร อบต.แม่ต๋ำ
สมาชิกสภา อบต.แม่ต๋ำ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข้อบัญญัติ ปี2557
คำชี้แจงงบ
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์-ร้องเรียน อบต.แม่ต๋ำ
 
คู่มือประชาชน อบต.แม่ต๋ำ
 
งบการเงิน
งบการเงิน
 
 
 
 
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ :: เชียงราย เอ็นเทรอ์ ซอฟต์
 
 
แผนที่ออนไลน์ GIS Map เชียงราย
 
พยากรณ์อากาศ
 
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นตำบลแม่ต๋ำ ประจำปี 2554
(เปิดดู 2517 ครั้ง) 

ประกวดกว่างสวยงาม
 

เด็กน้อยเตรียมตัวแสดงบนเวที
 

การแสดงฟ้อนเล็บของกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแม่ต๋ำ
 

พิธีการคู่ขวัญประจำตำบลแม่ต๋ำ
 

รางวัลแต่งกายชุดพื้นเมืองชาย
 

รางวัลแต่งกายชุดพื้นเมืองหญิง
 

การแสดงของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 

การแสดงของนักเรียน
 

การแข่งขันยิงโก๋งก๋อน
 

พิธีสู่ขวัญควาย
 

สาธิตการปั่นฝ้าย
 

ประกวดกว่างสวยงาม
 

พนักงานแต่งตัวสวยมากเป็นพิเศษ
 

การแสดงของผู้สูงอายุ
 

 


>> ย้อนกลับ <<
 
 

ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน เข้าเยี่ยมชมทั้งหมด 293347 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
หมู่ 9 ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290
โทรศัพท์ 053 - 190551 โทรสาร 053 - 190552

Copyright © 2016 MaeTam.com. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft