หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป ตำบลแม่ต๋ำ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี 2550-2554
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
คณะผู้บริหาร อบต.แม่ต๋ำ
สมาชิกสภา อบต.แม่ต๋ำ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข้อบัญญัติ ปี2557
คำชี้แจงงบ
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์-ร้องเรียน อบต.แม่ต๋ำ
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ :: เชียงราย เอ็นเทรอ์ ซอฟต์
 
 
แผนที่ออนไลน์ GIS Map เชียงราย
 
พยากรณ์อากาศ
 
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นตำบลแม่ต๋ำ ประจำปี 2554
(เปิดดู 2001 ครั้ง)


Highslide JS
Highslide JS
ประกวดกว่างสวยงาม
Highslide JS
เด็กน้อยเตรียมตัวแสดงบนเวที
 
Highslide JS
การแสดงฟ้อนเล็บของกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแม่ต๋ำ
Highslide JS
พิธีการคู่ขวัญประจำตำบลแม่ต๋ำ
Highslide JS
รางวัลแต่งกายชุดพื้นเมืองชาย
 
Highslide JS
รางวัลแต่งกายชุดพื้นเมืองหญิง
Highslide JS
การแสดงของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
Highslide JS
การแสดงของนักเรียน
 
Highslide JS
การแข่งขันยิงโก๋งก๋อน
Highslide JS
พิธีสู่ขวัญควาย
Highslide JS
สาธิตการปั่นฝ้าย
 
Highslide JS
ประกวดกว่างสวยงาม
Highslide JS
พนักงานแต่งตัวสวยมากเป็นพิเศษ
Highslide JS
การแสดงของผู้สูงอายุ
 
Highslide JS


>> ย้อนกลับ <<
 
 

ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน เข้าเยี่ยมชมทั้งหมด 214303 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
หมู่ 9 ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290
โทรศัพท์ 053 - 190551 โทรสาร 053 - 190552

Copyright © 2010 - 2016 MaeTam.com. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft