หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป ตำบลแม่ต๋ำ
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี 2550-2554
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
คณะผู้บริหาร อบต.แม่ต๋ำ
สมาชิกสภา อบต.แม่ต๋ำ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข้อบัญญัติ ปี2557
คำชี้แจงงบ
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์-ร้องเรียน อบต.แม่ต๋ำ
 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์-ร้องเรียน อบต.แม่ต๋ำ
 
คู่มือประชาชน อบต.แม่ต๋ำ
 
งบการเงิน
งบการเงิน
 
 
 
 
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ :: เชียงราย เอ็นเทรอ์ ซอฟต์
 
 
แผนที่ออนไลน์ GIS Map เชียงราย
 
พยากรณ์อากาศ
งบการเงิน
- งบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
- งบการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2561
- งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสมรา 2 ประจำปี 2561
- งบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2561
- งบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
- งบการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2561
- งบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2560
- งบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
- งบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2560
- งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่4 ประจำปี 2560
- งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่3 ประจำปี 2560
- งบการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2560
- งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560
- งบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2560
- งบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
- งบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2560
- งบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
- งบการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2560
- งบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2560
- งบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
- งบการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2560
- งบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2559
- งบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
- งบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2559
- งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่2 ประจำปี 2560
- งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่1 ประจำปี 2560
- งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559

ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน เข้าเยี่ยมชมทั้งหมด 301282 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
หมู่ 9 ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290
โทรศัพท์ 053 - 190551 โทรสาร 053 - 190552

Copyright © 2016 MaeTam.com. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft