หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป ตำบลแม่ต๋ำ
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี 2550-2554
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
คณะผู้บริหาร อบต.แม่ต๋ำ
สมาชิกสภา อบต.แม่ต๋ำ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข้อบัญญัติ ปี2557
คำชี้แจงงบ
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์-ร้องเรียน อบต.แม่ต๋ำ
 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์-ร้องเรียน อบต.แม่ต๋ำ
 
คู่มือประชาชน อบต.แม่ต๋ำ
 
งบการเงิน
งบการเงิน
 
 
 
 
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ :: เชียงราย เอ็นเทรอ์ ซอฟต์
 
 
แผนที่ออนไลน์ GIS Map เชียงราย
 
พยากรณ์อากาศ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ หรือ ร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ หรือ ร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
แบบฟอร์มร้องเรียน - ร้องทุกข์ ออนไลน์
 
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ มีความห่วงใยในทุกข์สุข และความเป็นอยู่ของประชาชนตำบลแม่ต๋ำทุกท่าน จึงได้เปิดให้ประชาชนผู้เดือดร้อนสามารถร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.maetam.com ได ้โดยขอให้ท่านกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่กำหนด แล้วส่งตรงถึงองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ ได้ทันที

ข้อความร้องทุกข์ ทุกข้อความ จะได้รับการพิจารณา และรายงานผลให้ท่านทราบทางที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หรือทาง E-mail

การกรอกข้อมูล
1. ในช่องที่มีเครื่องหมาย * ท่านต้องกรอกข้อมูลให้ครบ
2. กรุณากรอกข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ และ E-mail ตามจริง เพื่อประโยชน์สำหรับการติดต่อกลับ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อรายงานผลให้ท่านทราบ
 

*หัวข้อร้องทุกข์:
* รายละเอียดการร้องทุกข์:
* รูปภาพ :
* ชื่อ - สกุล :
* อีเมล์ :
* ที่อยู่:
* เบอร์โทรศัพท์:
 
* รหัสผ่าน:
  56718
  *กรุณากรอกข้อมูลที่เป็นความจริงและครบถ้วนด้วยครับ 
   

ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน เข้าเยี่ยมชมทั้งหมด 301277 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
หมู่ 9 ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290
โทรศัพท์ 053 - 190551 โทรสาร 053 - 190552

Copyright © 2016 MaeTam.com. All rights reserved. Design by : chiangrai enter soft